“Sedan barnsben har målandet alltid vart ett sätt för mig att uttrycka mitt inre. Många av mina målningar har ofta en betydelse av något som jag gått igenom i livet. Samtidigt som det är roande och harmoniskt att måla, är det många gånger också en form av terapi. Genom målandet uttrycker jag många gånger de röriga känslorna inom mig. För att sedan tyda mina egna målningar, som gör att jag på så sätt lättare kan sortera mellan de känsloflöden som orsakar kaos i mitt inre. Ofta uppstår det i samband med en ny situation, som mitt minne kan relatera till ett tidigare trauma, vilket skapar oreda mellan känsla och förnuft. Det blir då lättare att tyda känslan i målning.

Tekniken jag använder när jag målar är av en egen variant, då jag inte har gått utbildning för konst, har jag istället hittat min egen väg. Mina målningar brukar ofta beskrivas vara väldigt mjuka. En etablerad konstnär var också fascinerad över hur jag fick till den mjuka känslan i målningarna. Vilket jag egentligen inte reflekterat över själv. Men vad jag kommit fram till är att jag använder helt ”fel” penslar till akryl och tekniken jag använder, tror jag kommer ifrån sättet jag skuggar med blyerts. Alla mina målningar har jag målat i tunna lagar om och om igen, vilket är tidskrävande och gör att målningarna blir väldigt släta och runda. Målningarna jag har gjort på kanvas, har varierat i tid, men de har tagit mellan 16 – 20 timmar för de flesta kanvastavlorna. Då är inte ramarbetet inräknat. Varje tavla har en betydelse för något i mitt liv. Därför har tavlorna egentligen inga namn, utan de bär citat istället, som är citerat utifrån känslan som jag målat ur.

Men ibland använder jag mig inte enbart målandet för att ge uttryck för det jag känner. Ofta är rimprosa också något som faller naturligt när jag hamnar i ett känslotillstånd, som återkallar exempelvis ett barndomsminne. Men alla texter är inte alltid bearbetningar, då fantasin också är viktig att ge uttryck för. Det är likt en befrielse att låta sig sjunka in i en helt egen fantasivärld, låta fantasin och känslan flöda. På så sätt skriver jag också böcker, samt noveller. Min dröm är att ge ut böcker i framtiden, därför kommer jag också lämna utdrag, under utställningen, som går att läsa där.”

– Lovisa Lindgren